Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
kiểm tra 15 ph cd
Môn: Giáo dục công dân lớp 9

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!