Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học
Nguyễn Trung Tín

Nguyễn Trung Tín

@Tinnguyen

Bạn cần đăng nhập để có thể nhắn tin cho giáo viên này!