Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Nguyễn Trung Tín

Nguyễn Trung Tín

@Tinnguyen

Lớp 9

kiểm tra 15 ph cd

Giáo dục công dân4 câu