Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện
Nguyễn Trung Tín

Nguyễn Trung Tín

@Tinnguyen

Chưa có bài tập nào!