Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Nguyễn Trung Tín

Nguyễn Trung Tín

@Tinnguyen

Tài nguyên của Nguyễn Trung Tín

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG
0 KM/H