Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
TENSES
Môn: Tiếng Anh lớp 12

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!