Có công mài sắt, có ngày nên kim
Closest Meaning
Môn: Tiếng Anh lớp 12

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!