Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học
Communication
Môn: Tiếng Anh lớp 12

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!