Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước phải trọng dụng người tài
Phonetic
Môn: Tiếng Anh lớp 12

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!