Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Ngân hàng bài tập

Vật lý

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm hai bức xạ đơn sắc $\lambda_1$ và $\lambda_2$ có bước sóng lần lượt là $0,5\mu$m và $0,7\mu$m. Trên màn quan sát, hai vân tối trùng nhau gọi là một vạch tối. Trong khoảng giữa vân sáng trung tâm và vạch tối gần vân trung tâm nhất có $N_1$ vân sáng của $\lambda_1$ và $N_2$ vân sáng của $\lambda_2$ (không tính vân sáng trung tâm). Giá trị $N_1+N_2$ bằng
$5$
$8$
$6$
$3$
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự

Đặt điện áp $u=U_0\cos\omega t$ vào hai đầu đoạn mạch $AB$ như hình bên.

Trong đó, cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$; tụ điện có điện dung $C$; $X$ là đoạn mạch chứa các phần tử có $R_1,L_1,C_1$ mắc nối tiếp. Biết $2\omega^2LC=1$, các điện áp hiệu dụng: $U_{AN}=120$V; $U_{MB}=90$V, góc lệch pha giữa $u_{AN}$ và $u_{MB}$ là $\dfrac{5\pi}{12}$. Hệ số công suất của $X$ là

$0,25$
$0,31$
$0,87$
$0,71$
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự
Trên một sợi dây có hai đầu cố định, đang có sóng dừng với biên độ dao động của bụng sóng là $4$cm. Khoảng cách giữa hai đầu dây là $60$cm, sóng truyền trên dây có bước sóng là $30$cm. Gọi $M$ và $N$ là hai điểm trên dây mà phần tử tại đó dao động với biên độ lần lượt là $2\sqrt{2}$cm và $2\sqrt{3}$cm. Khoảng cách lớn nhất giữa $M$ và $N$ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
$52$cm
$51$cm
$53$cm
$48$cm
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có $g=10\text{m/s}^2$.

Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ lớn lực kéo về $F_{kv}$ tác dụng lên vật và độ lớn lực đàn hồi $F_\text{đh}$ của lò xo theo thời gian $t$. Biết $t_2-t_1=\dfrac{7\pi}{120}$ (s). Khi lò xo dãn $6,5$cm thì tốc độ của vật là

$80$cm/s
$60$cm/s
$51$cm/s
$110$cm/s
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự
Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,6\mu$m. Số phôtôn do nguồn sáng phát ra trong 1 giây là $1,51.10^8$ hạt. Cho $h = 6,625.10^{-34}$J.s; $c = 3.10^8$m/s. Công suất phát xạ của nguồn sáng này là
$0,5$W
$5$W
$0,25$W
$2,5$W
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự

Một mạch $LC$ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là $4$V. Biết $L=0,2$mH; $C=5$nF. Khi cường độ dòng điện trong mạch là $12$mA thì điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn là

$2,4$V
$3,0$V
$1,8$V
$3,2$V
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự
Đặt điện áp $u=80\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần, điện trở và tụ điện có điện dung $C$ thay đổi được. Thay đổi $C$ đến giá trị $C_0$ để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là $60$V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm và điện trở là
$100$V
$80$V
$140$V
$70$V
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $120$V vào hai đầu đoạn mạch $AB$ như hình bên.

Biết các điện áp hiệu dụng $U_{AM}=90$V và $U_{MB}=150$V. Hệ số công suất của đoạn mạch $AM$ là

$0,8$
$0,6$
$0,71$
$0,75$
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự

Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm $A$ và $B$ dao động cùng pha với tần số $10$Hz. Biết $AB=20$cm và tốc độ truyền sóng ở mặt nước là $30$cm/s. Xét đường tròn đường kính $AB$ ở mặt nước, số điểm cực tiểu giao thoa trên đường tròn này là

$13$
$26$
$14$
$28$
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự

Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường $g$ bằng con lắc đơn, một nhóm học sinh tiến hành đo, xử lí số liệu và vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của bình phương chu kì dao động điều hòa $\left(T^2\right)$ theo chiều dài $\ell$ của con lắc như hình bên.

Lấy $\pi=3,14$. Giá trị trung bình của $g$ đo được trong thí nghiệm này là

$9,96\text{m/s}^2$
$9,42\text{m/s}^2$
$9,58\text{m/s}^2$
$9,74\text{m/s}^2$
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự
Cho phản ứng nhiệt hạch: $_1^2H+_1^2H\longrightarrow _0^1n+X$. Hạt nhân $X$ là
$_2^3He$
$_2^4He$
$_3^6Li$
$_1^1H$
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự
Một ánh sáng đơn sắc truyền trong chân không có bước sóng $0,6\mu$m. Lấy $h=6,625.10^{-34}$J.s; $c=3.10^8$m/s. Năng lượng của mỗi phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là
$3,31.10^{-19}$J
$3,31.10^{-25}$J
$1,33.10^{-27}$J
$3,13.10^{-19}$J
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự
Sử dụng thiết bị phát tia $X$ để kiểm tra hành lí ở sân bay là dựa vào tính chất nào của tia $X$?
Khả năng đâm xuyên mạnh
Gây tác dụng quang điện ngoài
Tác dụng sinh lý, hủy diệt tế bào
Làm ion hóa không khí
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự
Sóng điện từ của kênh VOV giao thông có tần số $91$MHz, lan truyền trong không khí với tốc độ $3.10^8$m/s. Bước sóng của sóng này là
$3,3$m
$3,0$m
$2,7$m
$9,1$m
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự

Điện năng được truyền tải từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Cường độ dòng điện hiệu dụng trên dây là $8$A, công suất hao phí do toả nhiệt trên dây là $1280$W. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là

$64\Omega$
$80\Omega$
$20\Omega$
$160\Omega$
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự
Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có bước sóng là $12$ cm. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là
$6$cm
$3$cm
$4$cm
$12$cm
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự

Một con lắc đơn dao động theo phương trình $s=4\cos2\pi t$ (cm) ($t$ tính bằng giây). Chu kì dao động của con lắc là

$2$ giây
$1$ giây
$0,5\pi$ giây
$2\pi$ giây
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự

Từ thông qua một mạch điện kín biến thiên đều theo thời gian. Trong khoảng thời gian $0,2$ s từ thông biến thiên một lượng là $0,5$ Wb. Suất điện động cảm ứng trong mạch có độ lớn là

$0,1$V
$2,5$V
$0,4$V
$0,25$V
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở $R$ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần thì cảm kháng và tổng trở của đoạn mạch lần lượt là $Z_L$ và $Z$. Hệ số công suất của đoạn mạch là

$\cos\varphi =\dfrac{Z}{R}$
$\cos\varphi =\dfrac{R}{Z_L}$
$\cos\varphi =\dfrac{R}{Z}$
$\cos\varphi =\dfrac{Z_L}{R}$
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự

Tại nơi có gia tốc trọng trường $g$, một con lắc đơn có chiều dài $\ell$ dao động điều hòa với tần số góc là

$\omega =\sqrt{\dfrac{\ell}{g}}$
$\omega =2\pi\sqrt{\dfrac{g}{\ell}}$
$\omega =\sqrt{\dfrac{g}{\ell}}$
$\omega =2\pi\sqrt{\dfrac{\ell}{g}}$
1 lời giải Sàng Khôn
Lời giải Tương tự