Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện
Thư viện học liệu

Điểm tới hạn là gì? (Critical point)

Vật Lý Chill

Tương tự


TÍNH ĐƠN ĐIỆU và CỰC TRỊ của hàm số (Extrema)

Giới hạn và đường tiệm cận (Asymptote)

Ý nghĩa của ĐẠO HÀM trong vật lý và sinh học (Rate of change)

Xấp xỉ tuyến tính và tính gần đúng căn bậc 2 của 0,99 bằng "đạo hàm"? (Linear approximation)

Phương trình tiếp tuyến và

ĐẠO HÀM và ý nghĩa hình học (Derivative Intro)

Bản chất GIỚI HẠN hàm số (Limits intro)

Chuyên đề hàm ẩn kỳ 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Bản chất của hàm số đường thẳng y=ax+b (Linear function)

Hàm số và ứng dụng kinh tế (Function)

Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Môn Toán: Tích phân

Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Môn Toán: Số phức (Tiết 2)

Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Môn Toán: Số phức

Ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Môn Toán: Nguyên hàm

Ôn tập kiến thức trọng tâm Toán 12 - MŨ - LOGARIT