Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Thư viện học liệu

SGV Khoa học tự nhiên 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Tương tự