Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
Thư viện học liệu

SGV Ngữ văn 6 tập 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Tương tự