Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Kiểm tra Mệnh đề
Môn: Toán lớp 10

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!