Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
Kiểm tra Mệnh đề
Môn: Toán lớp 10

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!