Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
Kiểm tra Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số
Môn: Toán lớp 12

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!