Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Kiểm tra Giữa HK1 Toán 10 (2023-2024)
Môn: Toán lớp 10

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!