Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
Kiểm tra Phương pháp tọa độ trong không gian
Môn: Toán lớp 12

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!