Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Đề luyện tốc độ số 5
Môn: Toán lớp 12

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!