Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
Đề thi HK2 môn Toán 12 - Kon Tum (2020-2021)
Môn: Toán lớp 12

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!