Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
Ôn tập HK1 Toán 11 - Đề 1
Môn: Toán lớp 11

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!