Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện
Đề tham khảo số 1 ôn thi tốt nghiệp THPT 2021 Gia Lai
Môn: Toán lớp 12

Bạn cần đăng nhập để có thể xem nội dung này!