Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi
Ngân hàng bài tập
Dễ

Chủ thể nào có trách nhiệm đảm bảo cho pháp luật được mọi người thi hành và tuân thủ trong thực tế?

Công dân.
Xã hội.
Tổ chức.
Nhà nước.
1 lời giải Vòng Toàn An
Trở lại Tương tự
Thêm lời giải
1 lời giải
Vòng Toàn An
16:32 04/07/2021

Chọn phương án D.

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực Nhà nước.