Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
Ngân hàng bài tập

Giáo dục công dân

Dễ

Chủ thể nào có trách nhiệm đảm bảo cho pháp luật được mọi người thi hành và tuân thủ trong thực tế?

Công dân.
Xã hội.
Tổ chức.
Nhà nước.
1 lời giải Vòng Toàn An
Lời giải Tương tự
Dễ

Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước là khái niệm của

Pháp luật.
Quy chế.
Quy định.
Pháp lệnh.
1 lời giải Vòng Toàn An
Lời giải Tương tự