Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Ngân hàng bài tập

Giáo viên: Vòng Toàn An

Dễ

Chủ thể nào có trách nhiệm đảm bảo cho pháp luật được mọi người thi hành và tuân thủ trong thực tế?

Công dân.
Xã hội.
Tổ chức.
Nhà nước.
1 lời giải Vòng Toàn An
Lời giải Tương tự
Dễ

Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước là khái niệm của

Pháp luật.
Quy chế.
Quy định.
Pháp lệnh.
1 lời giải Vòng Toàn An
Lời giải Tương tự