Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
xàm văn xàm
17:47 21/09/2021
dsfdsfdsfds