Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước
Lê Vũ Trường

Lê Vũ Trường

@truongle1988

Lê Vũ Trường
02:37 01/08/2022