Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
Thư viện học liệu

SGK Toán 6 Tập 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Tương tự