Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh
Trắc nghiệm thí luyện phòng

Thông báo

Bạn cần đăng nhập để có thể tham gia thí luyện!