Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
Congratulations!
Play again?
×