Có công mài sắt, có ngày nên kim

—{{ quoteAuthor }}

Strikes:

  • {{ strike.icon }}

{{ message }}