Dốt đến đâu học lâu cũng biết

—{{ quoteAuthor }}

Strikes:

  • {{ strike.icon }}

{{ message }}