Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước phải trọng dụng người tài

—{{ quoteAuthor }}

Strikes:

  • {{ strike.icon }}

{{ message }}